Przedszkole Publiczne "Kompas" mieści się w Swarzędzu (Nowa Wieś), przy ulicy H. Szumana 37.
Prowadzone jest przez prywatnego Operatora, ale działa na zasadach przedszkola publicznego.
Mieści się w nowym budynku wolnostojącym, położonym w cichej części miasta, w pobliżu lasu.

Od dnia 1 września 2009 r. w swoje gościnne progi zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Czekają tutaj na nich kolorowe sale zajęć, bezpieczny plac zabaw ze sprzętem rekreacyjnym
dostosowanym do wieku dzieci oraz nauczycielki: pogodne, cierpliwe, z mnóstwem pomysłów
na ciekawe spędzanie czasu. Do dyspozycji dzieci są 4 sale, przy których znajdują się łazienki,
salka edukacyjna, szatnia i jadalnia.

W ciągu dnia zapewniamy dzieciom 3 smaczne posiłki oraz napoje.

Staramy się, aby atmosfera w naszym przedszkolu była serdeczna
i przyjazna, a dzieci czuły się tutaj radosne i szczęśliwe.

Przedszkole jest 5- oddziałowe,

czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 18.00

Oddział dzieci najstarszych znajduje się w sąsiednim budynku, przy ulicy Piaskowej (wejście od ulicy Szumana)

telefon:504 044 640Opłaty za przedszkole składają się ze stawki żywieniowej w wysokości:
10,00 zł. dziennie za 3 posiłki i napoje

oraz opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 zł.
za każdą godzinę pobytu dziecka, wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin
realizacji podstawy programowej, (pobyt dziecka w godz. od 7.00 - 12.00)W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu i zgłoszeniu tej
nieobecności do godz. 9.00 w danym dniu, rodzicom przysługuje
zwrot niewykorzystanej stawki żywieniowej oraz opłaty eksploatacyjnej.
Kwota ta, będzie rozliczana w kolejnym miesiącu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
(wyżywienie i eksploatacja)  NA KONTO PRZEDSZKOLA


nr konta:  67 1020 4027 0000 1102 0783 1052

Prosimy o przestrzeganie ustalonego terminu płatności
tj. do 5 - tego dnia każdego miesiąca
SZANOWNI RODZICE,

W trosce o zdrowie naszych Przedszkolaków informujemy, że do
przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Nie będą przyjmowane
dzieci kaszlące, z katarem lub innymi objawami choroby. Prosimy zwrócić
szczególną uwagę na samopoczucie dziecka, przed przyprowadzeniem go
do przedszkola. W przypadku choroby zakaźnej, po zakończonym leczeniu
należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko
jest już zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola.
WARTO POCZYTAĆ ...


PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY JEDZENIA
CZEGO OCZEKUJEMY OD RODZICÓW
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
SZWECJA, AUSTRIA I WŁOCHY
31 sierpnia 2009

SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  2009/2010
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM "KOMPAS"(więcej informacji...)