Przedszkole Publiczne "Kompas" mieści się w Swarzędzu (Nowa Wieś), przy ulicy H. Szumana 37.
Prowadzone jest przez prywatnego Operatora. Mieści się w budynku wolnostojącym, położonym
w cichej części miasta, w pobliżu lasu. Placówka posiada częściowo zadaszony plac zabaw
wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw ruchowych oraz 5 sal zajęć przy których znajdują się
łazienki, a także salkę edukacyjną, szatnię i jadalnię

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

W ciągu dnia zapewniamy dzieciom 3 posiłki oraz napoje.

Wszyscy pracownicy starają się, aby atmosfera w przedszkolu była serdeczna
i przyjazna, a dzieci czuły się bezpieczne, radosne i szczęśliwe.

Przedszkole jest 5- oddziałowe,
czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 18.00

Oddział dzieci najstarszych znajduje się w sąsiednim budynku, przy ulicy Piaskowej (wejście od ulicy Szumana)

telefon:504 044 640Opłaty za przedszkole składają się ze stawki żywieniowej w wysokości:
10,50 zł. dziennie za 3 posiłki i napoje

oraz z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 zł. za każdą godzinę
pobytu dziecka wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin realizacji podstawy
programowej tj. pobyt dziecka w godz. od 7.00 - 12.00. Z opłaty tej zwolnione są
dzieci 6-letnie odbywajace obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2017 r.& 5 pkt.2
ustalono, że miesięczna opłata za wyżywienie ulega stosownemu obniżeniu
w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, pod warunkiem powiadomienia
Przedszkola o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu.

PŁATNOŚCI (za wyżywienie i eksploatację) MOŻNA
REGULOWAĆ GOTÓWKĄ LUB NA KONTO PRZEDSZKOLA


nr konta:  67 1020 4027 0000 1102 0783 1052
Prosimy o przestrzeganie ustalonego terminu płatności
tj. do 5 - tego dnia każdego miesiąca
SZANOWNI RODZICE,

W trosce o zdrowie naszych Przedszkolaków informujemy, że do
przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci. Nie będą przyjmowane
dzieci kaszlące, z katarem lub innymi objawami choroby. Prosimy zwrócić
szczególną uwagę na samopoczucie dziecka, przed przyprowadzeniem go
do przedszkola. W przypadku choroby zakaźnej, po zakończonym leczeniu
należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko
jest już zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola.
DANE O PRZEDSZKOLU
INFORMACJE DLA RODZICÓW ...


PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY JEDZENIA
CZEGO OCZEKUJEMY OD RODZICÓW
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
SZWECJA, AUSTRIA I WŁOCHY
31 sierpnia 2009

SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  2009/2010
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM "KOMPAS"(więcej informacji...)